Περιήγηση: ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αρκετές φορές στα Μαθηματικά για να αποδειχτεί ένα θεώρημα ή μια σχέση δεν ακολουθείται η συμβατική μέθοδος, σύμφωνα με την οποία από ένα σύνολο αξιωμάτων (δεδομένα) μέσω αλγεβρικών πράξεων και λογικής οδηγούμαστε…

Ο πρωθυπουργός ενοχλήθηκε από τη στάση των τραπεζιτών. Και έχοντας δίπλα του τη γλάστρα Κατερίνα, εξέφρασε κόσμια την ενόχλησή του: «Ταυτόχρονα όμως βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με μία ευρωπαϊκή αύξηση στα επιτόκια. Ενδεχομένως…