Περιήγηση: ΤΕΣΤ ΣΙΕΛΟΥ

Η είδηση προέκυψε από χθεσινή ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης γιατρών «Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή». Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ αποκλείει το διοικητικό, τεχνικό και λοιπό (πλην του ιατρονοσηλευτικού) προσωπικό των νοσοκομείων…