Περιήγηση: ΜΠΑΣΙΡ

Το Σουδάν είναι μία χώρα που δεν μας πολυαπασχολεί εδώ στην Ελλάδα. Ανήκει στις χώρες που έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε ως «πεινασμένους της Αφρικής», πράγμα που δεν απέχει και πολύ από την…