Περιήγηση: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Είναι όλοι ικανοί να σπουδάσουν; Ή, για να το πούμε αλλιώς, πρέπει το δικαίωμα στη μόρφωση να παρέχεται σε όλους, να είναι αδιαπραγμάτευτο; Το ερώτημα αφορά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το κοινωνικοοικονομικό σύστημα,…

Τελικά ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις οποίες: Στις 10 Μαΐου, αμέσως μετά το Πάσχα, θα επαναλειτουργήσουν διά ζώσης Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Η προσέλευση στην τάξη θα…