Περιήγηση: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι βασικές απαιτήσεις του βασικού οικονομικού νόμου του σύγχρονου καπιταλισμού θα μπορούσαν να διατυπωθούν, π.χ., με τον εξής τρόπο: εξασφάλιση του ανώτατου καπιταλιστικού κέρδους μέσω της εκμετάλλευσης, της…

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα το 2021 αναμένεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ. Σε τι; Σε στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ! Εδώ και μερικά χρόνια η Ελλάδα κατείχε τη δεύτερη…