Περιήγηση: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα το 2021 αναμένεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ. Σε τι; Σε στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ! Εδώ και μερικά χρόνια η Ελλάδα κατείχε τη δεύτερη…